Araştırma, Deneyler ve Laboratuvar Hizmetleri

Araştırma, Deneyler ve Laboratuvar Hizmetleri

-Araştırma Çukuru

Arazide ortalama 0-5 m. derinliğe kadar zeminin jeolojik durumun gözlemi, yeraltı suyu durumu ve istenilen örselenmiş numunelerin alımı işidir. Araştırma çukuru açılırken gerekli saha notları, fotograflar ve araştırma çukuru logları hazırlanır.

-Arazi Deneyleri

-Standart Penetrasyon Deneyi(SPT)

Arazide kohezyonsuz zeminlerde istenilen seviyelerde yapılabilir olup, taşıma gücü ve emniyet gerilmeleri tayininde güvenilir sonuçlar vermesinden dolayı, en sık kullanılan arazi deneylerinden bir tanesidir.

-Presiyometre Deneyi

Açılan sondaj kuyularında zeminin yük/deformasyon parametrelerinin belirlendiği, taşıma gücü ve oturma hesaplarında güvenilir sonuçlar veren bir kuyu içi arazi deneyidir.

-Plaka Yükleme Deneyi

Genellikle bir çelik levha altında, üzerine yük bindirilerek zeminin taşıma kapasitesi ve zemin davranışı hakkında bilgi veren arazi deneyidir. 

-Standart Proktor Deneyi(Kum Konisi)

Dolgu zeminlerde sıkışma oranının tespitine yönelik uygulanan arazi deneyidir.

-Basınçlı Su Testi(BST)

Zeminin hidrojeolojik özelliklerini tanımlamak amacıyla, açılan sondaj kuyusu içerisine  indirilen prob yardımıyla yapılan deneydir. Test bölgesinin su kaybı, sızma oranı, su seviyesi okumaları, basıncı ve sızdırmazlık özellikleri gibi birçok veri kaydı alınabilen bir arazi deneyidir.

-İnklinometre Deneyi

Arazide oluşan deformasyon ve şev hareketlerinin gözlenmesi amacıyla, açılmış sondaj kuyularının içerisine indirilen, özel iç çeperleri bulunan inklinometre borularının eksenlerinde oluşan düşey sapmaların tespiti için kullanılan yöntemdir. 

-Konik Penetrasyon Deneyi(CPT)

Sadece zemin birimlerde(kil, silt, ince kum vb.) uygulanabilen, zeminin sıvılaşma davranışı ve taşıma gücü hakkında bilgi veren arazi deneyidir.

Araştırma, Deneyler ve Laboratuvar Hizmetleri İÇİN HEMEN TEKLİF AL

DİĞER HİZMETLERİMİZ