Kamulaştırma

Kamulaştırma

Kamulaştırma

İdare, imar planları uyarınca kamu kurum ve umumi hizmet 
alanlarında kalan veya yol, meydan genişletilmesi veya açılması 
veya yapıldığı tarihteki mevzuat hükümlerine uygun mevcut yapıların 
yürürlükteki plana göre fazla olan belirli bir kısmının kaldırılması amacıyla 
veya kentsel ve kırsal dönüşüm bölgelerinde kalan gayrimenkulleri 
değerlendirmek üzere, gerçek veya tüzel kişilere ait gayrimenkullerin tamamını yada bir bölümünü kamulaştırabilir. Ancak; bu kamulaştırma işlemleri, kamu yararı ile müstakil bağımsız bölüm konut hakkı büyüklüğüne yeterli hisseler için bu yasadaki Dönüşüm Bölgeleri”ndeki hükümler çerçevesinde bağımsız bölüm verilip verilemeyeceği esaslarına uygun değerlendirme yapıldıktan sonra gerekçeli resmi kararlara dayanmak zorundadır.

Kamulaştırma İÇİN HEMEN TEKLİF AL

DİĞER HİZMETLERİMİZ