Madencilik Hizmetleri

Madencilik Hizmetleri

 • TEKNİK NEZARET HİZMETİ

Ia. Grubu Madenler

  

Ib. Grubu Madenler

IV.Grup Açık ve Yer Altı Madenleri

 • SÜREKLİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
 • Açık işletme ve yer altı işletmeli daimi nezareti ve teknik eleman hizmeti
 • Cevher hazırlama tesisi ve teknik eleman hizmeti

-DÜŞÜNSEL (İSTİŞARİ) HİZMET

 • a. Sözlü Olarak Sunulması

 

 • b. Rapor Halinde Sunulması

 

-GEÇİCİ HİZMET (KEŞİF HİZMETİ)

DANIŞMANLIK (MÜŞAVİRLİK HİZMETİ)

 

 • PROJE HİZMETLERİ
 • Ön İnceleme Raporu

 

 • Maden Arama Projesi

 

 • Ön Arama Faaliyet Raporu

 

 • Genel Arama Faaliyet Raporu

 

 • Detay Arama Faaliyet Raporu

 

 • Terk Raporu

 

 • Sondaj Kuyu İnşa ve Tatbik Projesi

 

 • İşletme Projesi (Ia. grubu madenler için)

 

 • İşletme Projesi (Ib ve II. grup madenler için)

 

 • İşletme Projesi (III. IV. V. VI. grup madenler için) / Temdit Projesi

 

 • Patlayıcı Madde Kullanım, İhtiyaç ve Kapasite Raporu

 

 • Kamulaştırma vb Rapor Düzenlemesi

 

 • Orman İzni
 • Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Kazandırma Yönetmeliği Kapsamındaki Proje Hizmeti

Madencilik Hizmetleri İÇİN HEMEN TEKLİF AL

DİĞER HİZMETLERİMİZ