Zemin Etüdü ve Jeoteknik Etütler

Zemin Etüdü ve Jeoteknik Etütler

 Çiçek Mühendislik olarak Konut projeleri, karayolları-otoyollar, imar planları, tesislerin zemin mühendisliği, demiryolu, deniz yapıları, su yapıları, köprü, viyadük, tünel, heyelan, yerleşim yerleri altyapı ve zemin iyileştirme-zemin güçlendirme alanlarında jeolojik – jeoteknik ve temel mühendislik hizmetleri vermekteyiz.
1- İmar Planlarına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Hizmetleri
• Çevre Düzeni Planlarına Esas
• Nazım ve Uygulama İmar Planlarına Esas
• Koruma Amaçlı İmar Planlarına Esas
• Kentsel Dönüşüm
• Turizm Merkezi Planlarına Esas /Turizm Amaçlı Planlarına Esas
• Dolgu İmar Planlarına Esas
2- Mikrobölgeleme Etüt Çalışmaları
3- Zemin Etüt Çalışmaları
4- Temel Sondaj Çalışmaları
5 -Baraj ve Gölet Etütleri
6- Güzergah Etütleri
• Boru Hattı Etütleri
• Karayolu Etütleri
7- Hidrojeolojik Etütler
8- Heyelan Çalışmaları
9 -Şev Stabilite Çalışmaları
10- Sıvılaşma Analizleri

Zemin Etüdü ve Jeoteknik Etütler İÇİN HEMEN TEKLİF AL

DİĞER HİZMETLERİMİZ