Çiçek Mühendislik Erzurum 'un Geleceğine Işık Tutacak

Çiçek Mühendislik Erzurum 'un Geleceğine Işık Tutacak

Çiçek Mühendislik Erzurum 'un Geleceğine Işık Tutacak


Çiçek Harita ve Jeoloji Mühendislik olarak sektörün nabzına ışık tutup, uzman ve deneyimli kadromuzla çevre iller dahil olmak üzere vizyon ve misyonumuzla mesleğimizi en iyi ve en kapsamlı şekilde icra etmekteyiz. 2017 yılından itibaren yükselen ivmemiz, geliştirilen kadromuz ve son teknoloji cihazlarımız ile hizmet vermekten onur ve gurur duyuyoruz.

Jeoloji Mühendislik faaliyetlerimiz kısaca; Jeolojik Jeoteknik Etütler, Zemin Etüt Çalışması ve Raporlama Hizmetleri, Sondaj, Zemin İyileştirme Çalışmaları (enjeksiyon, foraj, ankraj) İmar Planına Esas Etütler, Mikrobölgeleme Etütleri, Hidrojeolojik Etütler ve Su Sondajları, Kuyu Ruhsatlandırma Çalışmaları, Araştırma ve Laboratuvar Hizmetleri, Danışmanlık ve Jeolojik hizmetler 

Harita Mühendislik faaliyetlerimiz; Halihazır Harita, Şeritvari ve Plankote Haritalar, Ölçüm, Hesap ve Kesit İşlemleri, Yol Kanal Baraj Gölet Sulama Hattı Dere Islahı Taşkın Koruma Projeleri, Kübaj ve Kesit İşleri, Parselasyon, 18. Madde Uygulamaları, İmar Uygulamaları (ifraz, tevhit, yola terk, yoldan ihdas), Kamulaştırma, Toplulaştırma, Sayısallaştırma, Yenileme, Güncelleme, CBS (coğrafi bilgi sistemleri) Projeleri, Yapı Aplikasyon Projesi

DİĞER PROJELERİMİZ