İfraz nedir? Köy Yerleşim alanında veya Planlı Alanlarda İfrazda Nelere Dikkat Edilmeli?

İfraz nedir? Köy Yerleşim alanında veya Planlı Alanlarda İfrazda Nelere Dikkat Edilmeli?

Parsel bölünmesi, bir arazi veya parsellik alanın fiziksel olarak iki veya daha fazla parçaya bölünmesidir. Parsel bölünmesi, çoğunlukla arazi sahiplerinin bir bölümü satmak veya bir parçasını ayrı bir amaçla kullanmak istemeleri durumunda gerçekleştirilir.

Parsel bölünmesi, genellikle yerel düzenleyici kurumlar veya belediyeler tarafından verilen izinlere kararlara tabidir.

Parsel bölünmesi, tapu sicilinde yapılan kayıtlarla tamamlanır ve her yeni parsel ayrı bir tapu numarası alır. Parsel bölünmesi işlemi, arazi sahiplerinin mülklerini daha iyi kullanmalarına, hisse durumunun çözümüne, daha rahat arazi satışı yapmalarına olanak tanır. Ancak, parsellerin bölünmesi işlemi sırasında arazi kullanımı planlarına ve imar planı olan yerlerde ise inşaat yönetmeliklerine uygunluğuna dikkat edilmesi gerekir.

Köy yerleşim alanında yapılan ifraz (bölme) işlemleri bölgeden bölgeye değişiklik gösteren yasal düzenlemelere tabidir. Ülkemizde, köy yerleşim alanlarında ifraz işlemlerine ilişkin olarak 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve buna bağlı olarak hazırlanan yönetmeliklerde belirtilen kurallar geçerlidir.

Bu kanuna göre, köy yerleşim alanlarında ifraz işlemi yapılabilmesi için, parsellerin belirli büyüklükte olması gerekmektedir. Örneğin, parsellerin en az 5.000 m2 olması gerekmektedir. Bu kanunun amacı, arazi kullanımını planlı bir şekilde yöneterek, toprağın verimliliğini korumak ve gelecekteki kullanımını sağlamaktır.

Ayrıca, ifraz işlemi yapılacak arazinin konumu, arazi yapısı, çevresel faktörler gibi birçok etken de göz önünde bulundurulur. Özellikle doğal sit alanları, ormanlık alanlar ve koruma altındaki alanlar gibi hassas alanlarda ifraz işlemi yapılması sınırlıdır ve izinler alınması gerekmektedir.

Köy yerleşim alanlarında ifraz işlemi yapmak isteyen kişilerin öncelikle harita mühendislik firması ile görüşmesi gerekmektedir. İlgili yasal düzenlemelere uygun şekilde hareket etmek, arazi kullanımı konusunda dikkatli davranmak, ifraz işlemi yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar arasındadır.

Planlı alanlarda da köy yerleşim alanlarında ifraz işlemi yapmak mümkündür. Ancak, bu durumda da yasal düzenlemelere uyulması gerekmektedir.

Planlı alanlarda ifraz işlemi 3194 sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde yasal kapsam, sorumluluk ve haklar belirtilmiştir.

Türkiye'de planlı alanlar, belediyeler veya il özel idareleri tarafından hazırlanan imar planları kapsamında belirlenir. Planlı alanlarda ifraz işlemi yapmak isteyen kişilerin öncelikle harita mühendislik firması ile görüşüp ilgili belediyeden izin almaları ve imar planına uygun hareket etmeleri gerekmektedir.

İmar planında, köy yerleşim alanlarının ne şekilde bölünebileceği, hangi kriterlere göre ifraz işleminin yapılacağı, yeni parsellerin hangi amaçlar için kullanılabileceği gibi konular belirtilir. Ayrıca, planlı alanlarda da doğal sit alanları, ormanlık alanlar ve koruma altındaki alanlar gibi hassas bölgelerde ifraz işlemi yapılması sınırlıdır ve özel izinler alınması gerekmektedir. 

Bu bağlamda Erzurum ve çevre illerde hizmet veren firmamız ile görüşüp uzman kadromuzdan destek alabilirsiniz. 

DİĞER BLOG / DUYURU