Kat Mülkiyeti Kat İrtifakı

Kat Mülkiyeti Kat İrtifakı

Kat irtifakı, bir yapının kat maliklerinin tapu kütüğüne kaydedilmesi ve her kat malikine belli bir bölümün mülkiyeti üzerinde tasarruf hakkı veren bir tür mülkiyet hakkıdır. Genellikle bir apartman veya site gibi çok katlı bir yapıda uygulanır.

Kat irtifakı, kat mülkiyeti gibi bağımsız bir mülkiyet hakkı değildir, ancak bir tür sınırlı ayni hak olarak kabul edilir. Kat malikleri, yapıda belirli bir bölümün kullanım hakkına sahiptirler, ancak o bölümün mülkiyetine sahip değillerdir.

Ancak, kat irtifakı kat mülkiyetine göre daha kısıtlı bir hak tanıdığı için, ilgili kanun ve mevzuat hükümlerine göre yapının proje imalat mali durumunda sorun olmamasına müteakip genellikle kat mülkiyetine dönüştürülür. İlgili işlem başvurusu ile tapu kütüğünde tescil edilir.

Kat mülkiyeti ise, bir yapıda bulunan bağımsız bölümlerin ayrı ayrı mülkiyetinin kurulmasını sağlayan bir hukuki düzenlemedir. Kat mülkiyeti kavramı, özellikle birden fazla katlı binalarda, çoğunlukla da apartmanlarda, ortak kullanım alanları ile bağımsız kullanım alanlarının ayrılması ve yönetimi için kullanılır.

Kat mülkiyeti, her bir bağımsız bölümün ayrı ayrı malikleri tarafından kullanılmasını ve bu bölümlere ilişkin hakların ayrı ayrı devredilebilmesini mümkün kılar. Bağımsız bölümler arasında ortak kullanım alanları da bulunur ve bu alanlar tüm kat malikleri tarafından ortak kullanılır.

Kat mülkiyeti kurulabilmesi için, yapıya dair takım projelerinin ve kat irtifakı tapusunun olması gerekir.

Kat mülkiyetine geçiş işlemi ile ilgili firmamızdan destek alabilirsiniz.

DİĞER BLOG / DUYURU