Fotogrametrik Harita Üretimi

Fotogrametrik Harita Üretimi

Fotogrametri, fotoğrafçılık prensiplerini ve uzaktan algılama yöntemlerini kullanarak nesnelerin ölçülmesi ve haritalanması işlemidir. Fotogrametrik harita üretimi ise bu yöntemleri kullanarak, yüksek doğrulukta ve detaylı haritaların üretilmesidir.

Fotogrametrik harita üretimi, öncelikle uçaklar veya insansız hava araçları (İHA) (Drone) gibi araçlarla havadan fotoğraf çekimi yaparak başlar. Bu fotoğraflar, özel yazılımlar ve ekipmanlar kullanılarak işlenir ve iki veya üç boyutlu haritalar oluşturulur.

Bu haritalar, coğrafi bilgi sistemleri (GIS) yazılımları kullanılarak detaylandırılır. Detaylandırma işlemi, haritanın işlenmesi ve kullanılacak verilerin eklenmesi anlamına gelir. Bu veriler arasında arazi eğimi, su kaynakları, yollar, binalar, parklar ve diğer yapılar gibi birçok farklı özellik bulunabilir.

Fotogrametrik harita üretimi, çeşitli alanlarda kullanılır. Örneğin, inşaat sektöründe, bina ve altyapı projelerinin tasarımında ve planlamasında kullanılabilir. Tarım sektöründe, ürün verimliliğini artırmak için tarım arazilerinin haritalanması yapılabilir. Çevre yönetimi projelerinde, doğal kaynakların korunması ve yönetimi için haritalar üretilebilir. Ön fizibilite çalışmalarında ve iş sonu projelerinde kullanılır. Maden sahalarının tespiti ve saha içerisindeki durumun ölçümü hazırlanır. İmalat haritaları fotogrametrik yöntemle yapılan haritalar üzerinden yüksek hassasiyetli ve hızlı bir şekilde tamamlanır. Maden sahası, kum ocağı taş ocağı, beton santrali, konkasör sahası, birikinti sahası gibi alanlarda bulunan malzemelerin miktar hesaplamaları (kübaj) (kümülatif değerleri) yine fotogrametrik haritaların değerlendirmesi ile yapılır. Halihazır haritalar fotogrametrik yöntemle oluşturulan haritalar üzerinden yapılabilir. Kamu kurum ve kuruluşların işletmelerdeki gözlemleri fotogrametrik haritalar ile elde edilebilir.

Fotogrametrik harita üretimi, yüksek doğrulukta ve detaylı haritaların elde edilmesini sağlar. Bu haritalar, çeşitli sektörlerde kullanılarak, tasarım, planlama ve yönetim işlemlerinde büyük bir yardımcı olurlar.

Fotogrametrik harita üretimi ile ilgili teklif almak istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz..

Fotogrametrik Harita Üretimi İÇİN HEMEN TEKLİF AL

DİĞER HİZMETLERİMİZ