İfraz ve Tevhit

İfraz ve Tevhit

AYIRMA (İFRAZ) HARİTALARI

Tanım : Ayırma (ifraz), ilgilisinin talebi üzerine, bir parselin imar Kanunu'nun 15 ve 16 nci maddeleri uyarınca iki yada daha fazla parçalara bölünmesi işlemidir.

İmar Kanununun 15 ve 16 ınci maddeleri uyarınca yapılan ayırma işleminin, parselasyon niteliğinde olan ve olmayan olarak 2 çeşidi vardır:

Parselasyon niteliğinde olan ayırma (ifraz); imar parsellerini oluşturmak amacıyla ve parseller içerisinde yol, meydan, yeşil alan, park, otopark vb. kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden herhangi birini kapsayacak şekilde yapılan ayırma işlemidir.

Parselasyon niteliğinde olmayan ayırma (ifraz); kamu hizmetlerine terk edilecek alanları kapsamında bulundurmayan ve yalnızca bir parselin birden fazla parçalara ayrılmasi işlemidir.

BİRLEŞTİRME (TEVHİT) İŞLEMLERİ

Tanım : Tevhit (Birleştirme) Tapu Sicilinde ayrı ayrı

 kayıtlı, birbirine sınırdaş birden fazla taşınmazın teknik usullere göre düzenlenen harita ile tek parsel haline getirilmesi işlemidir.

NOT:

İfraz ve Tevhid (Ayırma ve Birleştirme) talebiniz durumunda bizlerle iletişime geçmeniz halinde gerekli yardımda bulunulacak olup;

Gerekli olan evraklar ise aşağıda belirtilmiştir.

Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği,

Taşınmaz mal malikinin kimliği veya temsilcisinin vekaletname örneği ve kimliği,

Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise vukuatlı nüfus kaydı örneği ve kimliği,

Talep sahibi şirket, vakf dernek veya kooperatif temsilcisi ise, yetki belgesi ve kimliği,

Taşınmaz malın sahibi ölmüş ise talepte bulunan mirasçıların ilgili tapu sicil müdürlüklerinden kendi adlarına intikal işlerini yaptırmış olmaları gerekir.

İfraz ve Tevhit İÇİN HEMEN TEKLİF AL

DİĞER HİZMETLERİMİZ