Su Sondajı ve Hidrojeolojik Etütler

Su Sondajı ve Hidrojeolojik Etütler

Su arama bulma ;
Öncelikle bir arazi satın almadan yapılması gereken en önemli durumlardan birisi alınacak arazinin su durumunun kontrol edilmesidir. Su arama profesyonel  mühendislerimiz tarafından arazi ve ofis ortamında tecrübeye dayanarak verileri yorumlamadan geçmektedir.
Sahadaki mühendislerimiz su aramak için gerekli veriyi öncelikle bölgedeki jeolojik yapıyı inceleyerek sonra, jeofiziksel yöntemlerden de yararlanmak suretiyle yeraltındaki jeolojik yapı tanımlayarak,  su verebilecek  yapının bulunmasını sağlamaktadır.

Su çıkartma sondaj ;
Bahçenize yada tarlanıza su kuyusu açarken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar vardır. Bunlar;
Açılacak kuyunun arama belgesi olması
Açılacak kuyunun hidrojeolojik raporu olması
Açılacak kuyunun tecrübeli sondör tarafından açılması işlemidir. Tecrübe bu işte en önemli konulardan birisidir. 

Arama Belgesi ;
Açılacak olan su sondaj kuyusu için kanunen ruhsat almanız gerekmektedir. Arama belgesi Firmamız tarafından ilgili kamu kurumu ile işlemlerin yürütülüp takip edilmesi ile tanzim edilir. 

Su kuyusunu teslim etme;
Ekibimiz gerekli izinleri ve bilgileri almak kaydı ile işlemi tamamlanan sondaj kuyusundan gerekli standartlarda su numunesi alınarak, kullanma durumuna uygun olan olarak da kullanma ruhsatını sizlere teslim ederiz.


Su Sondajı ve Hidrojeolojik Etütler İÇİN HEMEN TEKLİF AL

DİĞER HİZMETLERİMİZ